Bereikbare zorg

Korte wachttijden, ruime parkeerplaats, rolstoeltoegankelijk, voltijds telefonisch secretariaat en dagelijkse belmomenten met uw dokter. Samen, in overleg beslissen over uw welzijn is onze hoogste prioriteit.

Onze diensten

 Consultatie

Er dient steeds een afspraak te worden gemaakt.

Dringende afspraken kunnen de dag zelf gemaakt worden. 

Indien u met 2 of meerdere personen komt, gelieve dan 2 of meerdere afspraken vast te leggen.

voor voorschriften, attesten of andere papieren, moet je steeds een afspraak maken. Er worden immers geen voorschriften en/of attesten gemaakt zonder afspraak. 

Huisbezoek

 Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd.


Huisbezoeken voor de dag zelf moeten worden aangevraagd vóór 10.00u. Indien aangevraagd na 10.00u kan niet worden gegarandeerd dat deze nog de dag zelf kunnen gedaan worden, tenzij in dringende gevallen.

Voor huisbezoeken kan er geen tijdstip afgesproken worden. 


Belmoment

Voor bloeduitslagen, inlichtingen, ... is de dokter telefonisch bereikbaar. Controleer hier wanneer u uw arts kan bereiken.

Indien u meerdere of een uitgebreide zorgvraag heeft, neemt u hier best een afspraak voor.

Chronische zorg
& preventie

Reguliere check-ups zijn meer dan het meten van je bloeddruk - het is een kans om aan preventieve zorg te doen. Hierbij kunnen we een screening doen naar hart- en vaatziekten, de medicatie nakijken, maar het geeft ons vooral een kans om je beter te leren kennen. Onze patiënten weten dat het onze hoogste prioriteit is hen gezond te houden en problemen vroeg te signaleren. 

 Urgente zorg

Omdat gezondheidsproblemen niet altijd een 9-tot-5 schema volgen, voorzien we ochtend- middag- én avondconsultaties. Hierdoor kan je meestal op dezelfde dag al terecht en hebben we korte wachttijden als je ons dringend nodig hebt. 

Attesten 
& Formulieren

 Voor het invullen van allerhande attesten en formulieren dient er steeds een afspraak te worden gemaakt; hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.


De dokter mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden!