Huisreglement1. We werken uitsluitend op afspraak. Bij voorkeur boekt u uw afspraak online (www.doktersdeleegheid.be) ofwel telefonisch via het telefoonsecretariaat op het telefoonnummer 02/687.62.15.

2. Gelieve op consultatie/huisbezoek STEEDS uw identiteitskaart of voor kinderen kids ID/ISI+ kaart mee te brengen.

3. Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen: hoogbejaarden, ernstig zieken, mensen die niet vervoerd kunnen worden. Kom zo veel als mogelijk zelf naar de raadpleging. De omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes. Huisbezoeken kunnen uitsluitend telefonisch aangevraagd worden.

4. Gelieve een huisbezoek tijdig aan te vragen: liefst tussen 8 en 10 uur ’s morgens op het nummer 02/687.62.15. Tijdig aangevraagde huisbezoeken kunnen sneller worden beantwoord. Huisbezoeken “op een afgesproken uur” zijn spijtig genoeg NIET mogelijk.
Bij drukke periode kunnen we niet altijd garanderen om deze de dag zelf te verrichten tenzij zeer dringend.

5. Gelieve steeds op tijd te komen. Dit betekent 5 minuten op voorhand aanwezig zijn voor uw afspraak. Herhaaldelijk te laat komen zonder grondige reden kan leiden tot een boete of, in ernstige gevallen, praktijkban.

6. Een afspraak duurt 15 minuten.

7. Gelieve slechts 1 of 2 problemen per consultatie te bespreken. Zo zorgen we ervoor dat we stipt onze agenda kunnen blijven volgen én elk probleem met de correcte zorg en aandacht kunnen aanpakken. Maak desnoods kort nadien een vervolgafspraak.

8. Per patiënt dient 1 afspraak gemaakt te worden. Komt u met 2 personen, boek dan ook 2 afspraken in.

9. Indien u een afspraak niet nakomt zonder op voorhand telefonisch te verwittigen, kan er een forfaitair bedrag aangerekend worden van 15 euro. Dit zonder tussenkomst van de mutualiteit.

10. Voorschriften, (afwezigheids)attesten en formulieren worden uitsluitend afgeleverd tijdens de raadpleging (of na teleconsult bij overmacht, bvb teleconsult in het kader van de corona pandemie). 

Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften/attesten zonder consultatie in andere gevallen niet toe. Vraag daarom steeds voldoende voorschriften tijdens de raadpleging.


11. Het invullen van attesten en formulieren (bijvoorbeeld aanvraag mobiliteitshulpmiddel, parkeerkaart voor personen met een handicap,...) vergt informatie en tijd. Gelieve daarom STEEDS op raadpleging te komen. Het spreekt voor zich dat deze attesten altijd met de waarheid dienen te stroken.

12. Alle artsen in deze praktijk zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat zij zich houden aan de vastgestelde tarieven van het RIZIV. Voor een consultatie betaalt u in essentie 4 euro remgeld (6 euro indien u niet over globaal medisch dossier beschikt). Patiënten met een verhoogde tegemoetkoming betalen slechts 1 euro remgeld (2 euro indien u niet over een globaal medisch dossier beschikt). Voor een avondconsultatie (m.a.w. na 18u) wordt een supplement aangerekend van 4 euro, welke terugbetaald wordt door de mutualiteit indien dit in uw GMD-houdende praktijk is. Deze vereenvoudigde betaalwijze veronderstelt wel dat u in orde bent met uw mutualiteit.  Indien u niet ingeschreven bent bij een mutualiteit zijn wij genoodzaakt u het volledige bedrag aan te rekenen. 


13. U kan cash of mobiel (payconic/bancontact app) betalen. Betalen met bankkaart is dus niet mogelijk.


14. Wenst u de dokter dringend te spreken. Neem dan contact op met ons telefoonsecretariaat op het telefoonnummer 02/687.62.15. Het telefoonsecretariaat noteert dan uw vraag, waarna de dokter u zo spoedig mogelijk terugbelt.